Visionsteknik är ett företag som tillverkar, utvecklar egna produkter samt tillhandahåller tjänster till industrisektorn

Visualisering av processer med tekniker som optiska system, IR kameror görs i de egna utvecklade systemen och programvaror med bildanalys och tjänster mot AI/ML

Visionsteknik har god processkännedom och hög kunskap som ofta leder till förbättringar och optimering i befintliga system. vilket ökar tillgänglighet, förbättra kvalité och ökar lönsamheten.

Installationer av högsta klass utförs av Visionsteknik och vi har alltid nöjda kunder vilket även är en nyckel till framgång. Detta uppnås genom ett stort Engagemang tillsammans med kunderna konstruerar vi uthålliga systemlösningar för största kundnytta.

Installationer både i atmosfäriska och trycksatta anläggningar

Försäljning av nyckelfärdiga system som vi monterar hos kund

 • Optiska kamerasystem, temperatur till 2000°C (egen utveckling)
 • IR-kamerasystem för ugnar temperaturer -50-2500°C
  (egenutvecklade)
 • Kamerasystem för sodapannor (3,9um)
 • Kiln scanners för roterande ugnar, värmeverk (egen mjukvara)
 • Brandövervakning, hela installationer
 • Läckagesökning av fjärrvärmenät
 • Egen mjukvara med analysfunktioner, larm, nivåmätning, etc.
 • Pyrometrar av olika fabrikat, specialanpassning och montage
 • Flamvakter
 • Tryckgivare och Nivåvakter, nivåmätning

Tjänster

 • Förbränningsteknik
 • Pulvermatning, (Speciellt för svåra bränslen, optimering för jämna flöden vilket ger god kontroll på förbränning, låga emissioner.
 • Energisystem
 • Klassningsplaner, (ATEX)
 • Förbränningskaraktärisering
 • Bränsleanalyser och utredningar, optimering av blandningar ”Additiv”
 • NOx reducering, (Egna systemlösningar kan konstrueras)
 • Agglomerering och lösning vid slaggproblematik
 • Konstruktion och utveckling av försöksuppställningar/reaktorer/prototyper t.ex. leveranser till universitet.
 • Utvecklingsprojekt tillsammans med kunder
 • CE-Märkning av tillverkad utrustning om så önskas.

Referenser

Pappers & Massaindustri, Smurfit Kappa Kraftliner,
SCA Packaging Munksund med flera.
Ledande företag in järn & stålindustrin.
Leveranser till FoU företag, Universitet