Marknadsledande inom industriell kamerateknik

Visionsteknik är ett företag som tillverkar, utvecklar och installerar nyckelfärdiga systemlösningar.

Visualisering av processer med hjälp av beröringsfri mätteknik, t.ex. optiska och IR-baserade system, pyrometrar och flamvakter. Vi utvecklar egen mjukvara med bildanalys och återkoppling till överordnade styrsystem.

Visionsteknik har god processkännedom och hög kunskap som ofta leder till förbättringar och optimering i befintliga system. vilket ökar tillgänglighet, förbättra kvalité och ökar lönsamheten.

Installationer av högsta klass utförs av Visionsteknik och vi har alltid nöjda kunder vilket även är en nyckel till framgång. Detta uppnås genom ett stort engagemang och tillsammans med kunderna konstruerar vi uthålliga systemlösningar för största kundnytta.