Kiln scanner

Kiln scanner

Kiln scanner system med webbaserad mjukvara för mantelövervakning.